Modele ekonometryczne

money-559014__180Wydaje się bowiem, że modele ekonometryczne wykorzystywane do ilościowego opisywania i prognozowania głównych zmiennych makroekonomicznych zbyt wolno „uczą się” nowych realiów rynkowych. Co więcej, skoro zaskoczyć się dali wszyscy, to albo wykorzystywane są bardzo podobne metody, albo w różnych modelach zbyt niską wagę przypisuje się informacjom najnowszym.  Tymczasem w okresie gwałtownych przeobrażeń, a za takowe należy poczytać obecną recesyjną równię pochyłą, bezwładność nadmiernie wygładzonych modeli ekonometrycznych okazuje się zbyt duża i umniejsza ich zdolnościom prognostycznym. To generuje wspomniane opóźnienie w wychwytywaniu nowych tendencji. Wskazane byłoby także ulepszenie tych modeli poprzez uelastycznienie samej zmienności badanych zjawisk.  Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że budżetowy zapis 3,7 proc. wzrostu PKB w 2009 r. będzie nowelizowany. Zadaniem praktycznie niewykonalnym jest określenie, ile wyniosą niedobory związane z mniejszymi od planowanych wpływami podatkowymi. Patrząc na zachowanie złotówki, twarde lądowanie dopiero od niedawna zaczęło być wkalkulowywane w jej (pikujący) kurs. Stopy procentowe będą obniżane, co przyspieszy koniec bankowej wojny depozytowej. Zbyt gwałtownych cięć jednak nie można dokonywać z uwagi na ryzyko dalszego osłabienia złotego. Newralgiczny tutaj jest kurs franka, w którym intensywnie zaciągaliśmy kredyty hipoteczne po kursach dużo niższych od obecnego 2,70. Sam zastój w budownictwie mieszkaniowym ściąga na dno branże kooperujące (meblarstwo, ceramika, farby).  Bagaż negatywnych danych jest daleki od opróżnienia i obecne tendencje jeszcze się nasilą. Szczególnie mocno będzie to widoczne w stopie bezrobocia, która podskoczy do 12-13 proc. I chociaż na tegoroczne Święta wydamy łącznie około 20,5 mld zł, to jest to już o miliard mniej niż przed rokiem. Tak czy inaczej, psychiczny komfort bycia w tym czasie z bliskimi, w ciepłej nastrojowej atmosferze jest bezcenny. Dlatego najlepiej na te kilka spokojniejszych dni spróbować zapomnieć o toksycznych słowach typu: kryzys, recesja, zwolnienia, czego życzę wszystkim.

Zyski firmy

money-473665__180Jeśli więcej niż 50 procent zysków pochodzi od jednego klienta wtedy jesteś na dobrej drodze to upadku w razie zerwania współpracy. Przeczytaj artykuł.  1. Uzależnienie się od jednego dużego klienta.  Jeśli więcej niż 50 procent zysków pochodzi od jednego klienta wtedy jesteś na dobrej drodze to upadku w razie zerwania współpracy. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że radzenie sobie z jednym dużym klientem jest łatwiejsze niż stały kontakt z małymi i mniej, zyskownymi klientami, jednak równocześnie, gdy to robisz, jesteś ciągle zagrożony drastycznym spadkiem Twoich dochodów, gdy duży klient odejdzie.  Gdy współpracujesz z jednym klientem masz, tendencję do wielu ustępstw w celu utrzymania dalszej współpracy. Podejmujesz się wykonania specjalnych inwestycji, aby zaspokoić jego specyficzne wymagania. I oczywiście, jesteś tak zajęty jednym, dużym klientem, że nie masz czasu na pozyskiwanie nowych w celu zrównoważenia źródeł dochodów.  Nagle, z tego lub innego powodu wasza współpraca się kończy, a Twój biznes rozpada się i kończy działalność.